Info Duka

Telah meninggal dunia Ibu Susiana Tetehuka / Pical, di unit pelayanan 1 sektor Sion pada hari Senin, 2 Mei 2022.
Kiranya keluarga yang ditingglakan diberi kekuatan dan penghiburan.

Leave a Reply